Nieuws

Feed

07-01-2020, 20:36

Koemest bestellen

In 2019 hebben we als bestuur de mogelijkheid geboden om via de vereniging compost te bestellen. De compost werd in 2019 betrokken van Twence in Hengelo. Door een brand in de composteringsinstallatie in 2019...   Meer
Nieuws

Feed

29-11-2019, 21:35

Voetpad langs de Sportlaan

Als reactie op de plannen met betrekking tot de herinrichting parkeerterrein Sportpark de Mors en aanleg voetpad langs Sportlaan Delden heeft de Vereniging van Volkstuinders enige opmerkingen geplaatst met...   Meer
Feed

11-10-2019, 20:44

Pomp Rondweg Noord

De Vereniging van Volkstuinders Delden heeft zoals eerder vemeld officieel vergunning gekregen van de Provincie voor het onttrekken van water ten behoeve van de tuinen aan de noordzijde van de rondweg. De...   Meer
Feed

02-10-2019, 20:41

Pomp Rondweg Noord

De Vereniging van Volkstuinders heeft van de provincie Overijssel een ontheffing gekregen om water uit de watergang langs de Rondweg Noord te onttrekken om de belendende tuinen te kunnen gieten. Medio...   Meer
Feed

22-09-2019, 21:54

Wilde Planten

Voor de komende ledenvergadering die vermoedelijk medio februari 2020 gepland zal worden, zullen onder meer wilde planten besproken worden. In dit geval voor moestuinierders betreffen het onkruiden. Indien je...   Meer
Feed

22-09-2019, 21:19

Bordjes 'verboden te poepen voor honden"

Langs vrijwel alle volkstuincomplexen liggen openbare wandelpaden die ook gebruikt worden door mensen die hun hond uitlaten. Vanzelfsprekend is dat geen enkel probleem ware het niet dat enkele hondeneigenaren...   Meer

 


Nieuwbouw Sportpark de Mors

Woensdagavond 3 april was een voorlichtingsavond van stuurgroep Sportpark De Mors, waarin de voortgang van het nieuw aan te leggen sportpark werd gepresenteerd. Onder meer wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente vertelde over de herinrichting van het terrein en de parkeerplaatsen. Geruchten deden de ronde dat delen van het volkstuincomplex opgeofferd zouden worden ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen. Uit de presentatie bleek dat de nieuwe sporthal, de sportvelden, parkeerterrein en infrastructuur aan de zuidzijde van de Sportlaan gesitueerd wordt. Voor de huidige korfbalvelden van Zwart-Wit staan geen ingrepen gepland. Volgens de wethouder blijft dit groene ruimte. Met andere woorden liggen voor deze velden de bouwplannen vermoedelijk al klaar. Dat mag alleen nog niet gezegd worden.  Het stuk aan de Morsweg is immers ook groene ruimte, waar wel gebouwd mag worden. Voor de verhuur van nabij gelegen Volkstuinen zouden woningen op de korfvelden niet misstaan.

Tuiniers aan de Sportlaan hoeven zich derhalve (voorlopig) geen zorgen te maken over de geplande ontwikkelingen voor de nieuwbouw op Sportpark de Mors.