Pomp Rondweg Noord

De Vereniging van Volkstuinders heeft een melding ingediend om water uit de watergang langs de Rondweg Noord te onttrekken om de belendende tuinen te kunnen gieten. Vanuit de provincie wordt aangegeven dat langs de N346  een pomp in de sloot zit die er voor zorgt  dat de vijvers op het landgoed Twickel op een bepaalt niveau blijven.  Deze vijvers zorgen er op hun beurt voor dat de gracht om het kasteel  van landgoed Twickel gevuld blijven en dus de muren van het kasteel  behouden worden tegen verzakking/scheuren. Afgelopen jaren heeft  landgoed Twickel al een tekort aan water gehad en dus moeten putten uit  onze sloten.   De provincie is van mening dat het belang van het behoud van het monument zwaarder weegt dan het belang van de vereniging. Zij zijn voornemens de aanvraag voor de het aanbrengen van een pomp te weigeren. Echter, de provincie gaat niet over de verdeling van het water. Met Twickel is afgesproken dat we water kunnen onttrekken uit de watergang. Voorwaarde van de provincie is dat de pomp de onderhoudswerkzaamheden langs de slot niet belemmerd. De tuinders aan de Rondweg  hebben derhalve toestemming een dompelpomp in de sloot te hangen, mits deze goed wordt gemarkeerd. 

 


Nieuwbouw Sportpark de Mors

Woensdagavond 3 april was een voorlichtingsavond van stuurgroep Sportpark De Mors, waarin de voortgang van het nieuw aan te leggen sportpark werd gepresenteerd. Onder meer wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente vertelde over de herinrichting van het terrein en de parkeerplaatsen. Geruchten deden de ronde dat delen van het volkstuincomplex opgeofferd zouden worden ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen. Uit de presentatie bleek dat de nieuwe sporthal, de sportvelden, parkeerterrein en infrastructuur aan de zuidzijde van de Sportlaan gesitueerd wordt. Voor de huidige korfbalvelden van Zwart-Wit staan geen ingrepen gepland. Volgens de wethouder blijft dit groene ruimte. Met andere woorden liggen voor deze velden de bouwplannen vermoedelijk al klaar. Dat mag alleen nog niet gezegd worden.  Het stuk aan de Morsweg is immers ook groene ruimte, waar wel gebouwd mag worden. Voor de verhuur van nabij gelegen Volkstuinen zouden woningen op de korfvelden niet misstaan.

Tuiniers aan de Sportlaan hoeven zich derhalve (voorlopig) geen zorgen te maken over de geplande ontwikkelingen voor de nieuwbouw op Sportpark de Mors.