Nieuws

Feed

02-05-2020, 16:38

Bordjes Veboden te poepen voor honden

Sinds vorig jaar stonden langs alle moestuincomplexen bordjes met het 'verboden te poepen voor honden' afbeelding. Op een aantal complexen waren deze snel helaas door diefstal snel verdwenen. Hondenpoep op de...   Meer
Feed

07-04-2020, 19:34

Corona-tijden

Het corona virus heeft het hele land in zijn greep voor ons als volkstuinders is het nog vroeg in het voorjaar maar de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Als volkstuinders hebben wij...   Meer
Nieuws

Feed

24-03-2020, 19:33

Bloemenweide Sportlaan

De bloemenweide aan de Sportlaan bleek een succes vorig jaar. De gemeente Hof van Twente heeft aantal reacties gehad van mensen die dit mooi vonden. Dit jaar wordt het stukje wederom ingezaaid en niet...   Meer
Nieuws


Terug naar overzicht

02-02-2020

Voetpad parallel aan volkstuinen Sportlaan

Van 8 november tot en met 28 november 2019 heeft het ontwerp herinrichting parkeerterrein sportpark de Mors en aanleggen van een voetpad langs de Sportlaan ter inzage gelegen. Op 21 november 2019 heeft de gemeente een informatie avond gehouden waarop de plannen waren in te zien. Op deze avond zijn vragen beantwoord en opmerkingen gemaakt. Over het algemeen is de conclusie dat het gepresenteerde ontwerp van het parkeerterrein en het voetpad langs de Sportlaan wordt gedragen. Het plan is op een aantal kleine onderdelen aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp op 28 januari jl. vastgesteld. Het ontwerp wordt verder voorbereid en zal na de bouw van de sporthal in het najaar van 2020 worden gerealiseerd. Hierover worden de gebruikers, omwonenden en bedrijven te zijner tijd nader geinformeerd.Het ontwerp is nu definitief. De inspraaknotitie en de tekeningen zijn te zien vanaf vrijdag 31 januari tot en met vrijdag 14 februari 2020 bij de receptie in de hal van het gemeentehuis in Goor. Ze zijn ook te zien op de gemeentelijke website:www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/herinrichting-parkeerterrein-de-mors-deldenTerug naar overzicht