Nieuwsbrief 19
Aankondiging ledenvergadering 2023, plantengroep, zadenbieb, vogelverschikkers, Uitvoeren historisch onderzoek Noorderhagen en Watertorenstraat
nieuwsbrief nr.19 december 2022.pdf (813.65KB)
Nieuwsbrief 19
Aankondiging ledenvergadering 2023, plantengroep, zadenbieb, vogelverschikkers, Uitvoeren historisch onderzoek Noorderhagen en Watertorenstraat
nieuwsbrief nr.19 december 2022.pdf (813.65KB)
Nieuwsbrief 18
Een weergave van het jaarverslag 2021, informatie over de ZadenBieb Twente en een stukje over historisch moestuinieren in Delden.
nieuwsbrief nr. 18.pdf (1.9MB)
Nieuwsbrief 18
Een weergave van het jaarverslag 2021, informatie over de ZadenBieb Twente en een stukje over historisch moestuinieren in Delden.
nieuwsbrief nr. 18.pdf (1.9MB)
Nieuwsbrief 17
Aankondiging ledenvergadering 12 januari 2022
nieuwsbrief nr. 17.pdf (606.1KB)
Nieuwsbrief 17
Aankondiging ledenvergadering 12 januari 2022
nieuwsbrief nr. 17.pdf (606.1KB)
nieuwsbrief 16
Ontheffing oppompen slootwater, bouwwerken op Twickeltuinen, zadenbibliotheek
nieuwsbrief nr. 16.pdf (853.81KB)
nieuwsbrief 16
Ontheffing oppompen slootwater, bouwwerken op Twickeltuinen, zadenbibliotheek
nieuwsbrief nr. 16.pdf (853.81KB)
Nieuwsbrief 15
Zadenbibliotheek, notulen ALV, huishoudelijk reglement
nieuwsbrief nr. 15 .pdf (687.17KB)
Nieuwsbrief 15
Zadenbibliotheek, notulen ALV, huishoudelijk reglement
nieuwsbrief nr. 15 .pdf (687.17KB)
Nieuwsbrief 14
Uitnodiging ledenvergadering, zadenbibliotheek, gedoogbeleid Veldbloemen en Sportlaan
nieuwsbrief nr. 14 webversie.pdf (738.5KB)
Nieuwsbrief 14
Uitnodiging ledenvergadering, zadenbibliotheek, gedoogbeleid Veldbloemen en Sportlaan
nieuwsbrief nr. 14 webversie.pdf (738.5KB)
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 13 met onder meer woord van de voorzitter, vooraankondiging digitale ledenvergadering, even voorstellen: Helen Lemmens, oproep penningmeester, wekelijks recept in het Hofweekblad.
nieuwsbrief nr. 13.pdf (632.24KB)
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 13 met onder meer woord van de voorzitter, vooraankondiging digitale ledenvergadering, even voorstellen: Helen Lemmens, oproep penningmeester, wekelijks recept in het Hofweekblad.
nieuwsbrief nr. 13.pdf (632.24KB)
Nieuwsbrief 12
Opnieuw aandacht voor het corona virus en een oproep voor te werven bestuursleden. Verder informatie over wisselteelt en coloradokevers
nieuwsbrief nr. 12.pdf (1.15MB)
Nieuwsbrief 12
Opnieuw aandacht voor het corona virus en een oproep voor te werven bestuursleden. Verder informatie over wisselteelt en coloradokevers
nieuwsbrief nr. 12.pdf (1.15MB)
Nieuwsbrief 11
Corona virus, oproep nieuwe penningmeester, groente van de maand, opschonen tuinen Sportlaan
nieuwsbrief nr. 11.pdf (1.24MB)
Nieuwsbrief 11
Corona virus, oproep nieuwe penningmeester, groente van de maand, opschonen tuinen Sportlaan
nieuwsbrief nr. 11.pdf (1.24MB)
Nieuwsbrief 10
Uitnodiging ledenvergadering, tuinieren op oale groond, succesvol pompen geplaatst
nieuwsbrief nr. 10.pdf (1.54MB)
Nieuwsbrief 10
Uitnodiging ledenvergadering, tuinieren op oale groond, succesvol pompen geplaatst
nieuwsbrief nr. 10.pdf (1.54MB)
Nieuwsbrief 9
Achterstallig tuinonderhoud, contactpersonen, eikenprocessierups
nieuwsbrief nr. 9.pdf (1.44MB)
Nieuwsbrief 9
Achterstallig tuinonderhoud, contactpersonen, eikenprocessierups
nieuwsbrief nr. 9.pdf (1.44MB)
Nieuwsbrief 8
Verslag ledenvergadering 2019. Informatie contactpersonen
nieuwsbrief nr. 8.pdf (1.16MB)
Nieuwsbrief 8
Verslag ledenvergadering 2019. Informatie contactpersonen
nieuwsbrief nr. 8.pdf (1.16MB)

 

Nieuwsbrief 7
Uitnodiging ledenvergadering 2019, verwaarlozing tuinen, mulchen
nieuwsbrief nr. 7.pdf (415.13KB)
Nieuwsbrief 7
Uitnodiging ledenvergadering 2019, verwaarlozing tuinen, mulchen
nieuwsbrief nr. 7.pdf (415.13KB)
Nieuwsbrief 6
sponsoractie van de Rabobank, risico's op dioxine in de tuin na brand Twence en de voortgang van de bouw van sporthal De Mors.
nieuwsbrief nr. 6.pdf (1.14MB)
Nieuwsbrief 6
sponsoractie van de Rabobank, risico's op dioxine in de tuin na brand Twence en de voortgang van de bouw van sporthal De Mors.
nieuwsbrief nr. 6.pdf (1.14MB)
Nieuwsbrief 5
mededelingen over privacywet, oproep penningmeester en sponsoractie
nieuwsbrief nr. 5.pdf (1.24MB)
Nieuwsbrief 5
mededelingen over privacywet, oproep penningmeester en sponsoractie
nieuwsbrief nr. 5.pdf (1.24MB)
nieuwsbrief
Minimaal één keer per jaar brengt de Vereniging van Volkstuinders een nieuwsbrief uit. Bijgaand de versie van januari 2018.
nieuwsbrief #4_1.pdf (2.49MB)
nieuwsbrief
Minimaal één keer per jaar brengt de Vereniging van Volkstuinders een nieuwsbrief uit. Bijgaand de versie van januari 2018.
nieuwsbrief #4_1.pdf (2.49MB)

Ligging van de tuinen

 

De volkstuinen liggen aan weerszijden van de Rondweg met complexen aan de noordzijde bij de Watertorenstraat, bij het Rentmeesterlaantje, aan de zuidzijde langs de Noorderhagen en een klein complex bij de Watertorenstraat/Molenstraat. Eén complex ligt aan de Cramersweide. Het complex Veldbloemen ligt bij Erve Hooijerink. In het zuiden van Delden liggen volkstuinen parallel aan de Sportlaan.Op onderstaande afbeeldingen van google maps zijn de complexen weergegeven.

 

  • Twickelpercelen
  • Veldbloemen_1
  • Sportlaan_1