Noaberschap

Het is niet verplicht, maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat noaberschap gewenst is met het doel hulp te verlenen tot de instandhouding van een naburige volkstuin in vier volkstuincomplexen van de Volkstuinvereniging Delden. Deze hulp is immers een goed middel om collega volkstuinder in noodgevallen te helpen en een verwaarlozing van de volkstuin te beperken of te voorkomen.

Noaberschap in de volkstuinen is afgeleid van het noaberschap dat we vroeger in Twente en ook in Delden kenden en nu ook nog regelmatig tegenkomen. Vroeger was sprake van noaberplicht in die zin dat de buren (noabers) met raad en daad werden bijgestaan. De laatste decennia is het bij veel noabers vaak nog een morele plicht of een vanzelfsprekendheid.

De buurman/buurvrouw verzorgt dan je planten, post en soms zelfs ook je huisdieren als je op vakantie bent. Ook ondersteunt hij en/of zij de aanpak van kleine zaken bij ziekte en overlijden.

Noaberschap zou ook door een volkstuinder(s) in een volkstuincomplex verleend kunnen worden. Dit om de naburige volkstuinder eens uit de brand te helpen, als deze niet in staat is om zijn volkstuin gedurende een korte tijd te onderhouden. Indien dit voor langere tijd nodig zou zijn, zou de betreffende volkstuinder of zijn familie dan zelf voor hulp moeten zorgen. Immers, de voorwaarden verbonden aan de huur van een volkstuin bepalen onder meer dat de volkstuinder/huurder blijvend verplicht is zijn volkstuin te onderhouden. Verwaarlozing van tuinen is derhalve niet toegestaan.

In onze volkstuincomplexen komt noaberschap nu nog wel sporadisch voor. Het zou geweldig zijn dat noaberhulp ook in onze volkstuincomplexen meer algemeen en spontaan plaatsvindt, wanneer dit echt nodig mocht zijn. Wanneer deze Twentse gewoonte of gebruik ook in onze volkstuincomplexen gehanteerd wordt, behouden de collega-volkstuinders in hetzelfde complex en wij als vereniging daarmee goed onderhouden volkstuinen in stand. Dan zijn verwaarloosde tuinen niet aan de orde.

Het zou ideaal zijn, dat wij volkstuinders voortaan spontaan noaberschap verlenen en ook opletten wie van de volkstuinders in de directe omgeving noaberhulp nodig heeft. Daarvoor behoeft echter geen organisatie opgericht te worden. Het is immers spontane hulp die er dan verleend wordt. De aangewezen contactpersoon van elk complex zou noaberhulp kunnen ondersteunen en desgewenst daarbij wat begeleiding kunnen verlenen al dan niet in overleg/samenwerking van het verantwoordelijke bestuurslid voor handhaving.

De volkstuinvereniging hoopt van harte dat de noaberschap onder de volkstuinders zal toenemen en daarmee deze Twentse gewoonte of gebruik in de volkstuincomplexen van onze vereniging (meer) toepassing krijgt.